Pokládka zámkové dlažby

Betonová dlažba všech tvarů od klasické zámkové dlažby až po moderní velkoformátovou je na příjezdové cestě nebo chodníku u domu běžnou záležitostí a její pokládku zvládnete sami. Stačí se držet několika základních rad a doporučených postupů.

Úprava terénu pro zámkovou i jinou betonovou dlažbu

Prvním a zásadním krokem správného položení betonové dlažby je příprava podloží. Zamýšlený tvar či vybraný prostor je třeba nejprve vyměřit a vykolíkovat. Vyhloubení zeminy můžete provést ručně nebo si na pomoc přivolat menší bagr. Důležitá je také hloubka výkopu.

Pokud bude dlažba sloužit pouze jako chodník, hloubka výkopu by měla být kolem 22-25 cm. Plánujete-li však zámkovou dlažbu použít na příjezdovou cestu, hloubka výkopu bude muset být vyšší – cca 50 cm. Půdu, na kterou bude dlažba položena, je třeba zhutnit a především srovnat.

Vymezení stavby

Osazení obvodu prostoru je dalším důležitým krokem před samotnou pokládkou. Okraje mohou tvořit přirozené bariéry jako betonová zídka, stěna domu, veřejná komunikace či jiné pevné hrany. Nezpevněné okraje je nutné zpevnit betonovými obrubníky, palisádami, případně samotnou dlažbou otočenou na hranu, pokud to její tvar umožňuje. Obruby musí být dostatečně ukotveny v betonovém loži a to cca 1/3 své výšky.

Vyštěrkování lože pod zámkovou dlažbou

Po zatvrdnutí betonu, ve kterém jsou uloženy obrubníky, zasypejte prostor hrubším štěrkem, který slouží jako nosný podklad dlažby. Poté postupně přidávejte jemnější štěrk. Přesné složení podkladních vrstev a doporučený typ kameniva vám sdělí výrobce dlažby.

Základní pravidlo ale platí vždy – nejdůležitější je správné a kvalitní hutnění všech podkladních vrstev po jejich jednotlivých částech – cca o tloušťce 10-15 cm. Jen tak se můžete vyvarovat budoucího propadání dlažby. Také nezapomeňte na vyspádování dlažby, aby vám při dešti nestála voda pod okny nebo vám dokonce nestékala k domu.

Pokládka betonové dlažby

Samotná pokládka zámkové dlažby probíhá vždy proti spádu dlážděné plochy a skládá se ze dvou kroků. V prvním kroku jsou pokládány celé kusy dlažby bez nutnosti řezání. Druhý krok přináší přesné řezání jednotlivých kusů dlažby přesně tak, aby doplnily zbylá místa u krajů. Zvýšenou pozornost věnujte vymezení spár v šířce cca 3–5 mm, pomoci si můžete i nataženým provázkem.

Na závěr pokládky se obvykle betonová dlažba hutní vibrační deskou, kterou si můžete zapůjčit. Některé typy velkoplošných dlažeb a terasových dlažeb se však při pokládce pouze poklepávají gumovou paličkou.

Zapískování dlažby

Potom, co je zámková dlažba položena a řádně zhutněna, přichází na řadu suchý křemičitý písek. Písek vmetete do spár po celé ploše dlažby a máte hotovo. Ihned po zapískování je dlažba připravena k použití.